march, 2022

2022fri04mar10:30 amfri1:00 pmVirtual EventZdbudujmy lepszą inżynierię przyszłości10:30 am - 1:00 pm View in my timePolandYear:World Engineering Day 2022Official WED::Conference

Event Details

Tegoroczne obchody organizowane przy współudziale Politechniki Warszawskiej pod hasłem „Zbudujmy lepszą inżynierię przyszłości”, odbędą się 4 marca również w formule on-line, ze względu na utrzymującą się pandemię. Jeśli sytuacja na to pozwoli to możliwa jest  także formuła hybrydowa. W programie rocznicowego wydarzenia przewidziano wiele interesujących wystąpień podkreślających wkład inżynierów w rozwój nauki, medycyny, technologii i gospodarki. Wystąpienie inauguracyjne prof. dr hab. inż. Mariusza Malinowskiego, prorektora ds. nauki  Politechniki Warszawskiej poświęcone będzie nowym technologiom w energetyce jako odpowiedź na wyzwania Europejskiego Zielonego Ładu. Wśród  ważnych zagadnień nie zabraknie też problematyki dotyczącej wykorzystania przełomowych rozwiązań w diagnostyce i leczeniu pacjentów z wadami słuchu, rozwoju digitalizacji a także perspektyw kształcenia inżynierów dla przyszłości. Przewidziane jest również wystąpienie przedstawicieli Koła Naukowego Energetyków Politechniki Warszawskiej.

Let’s Build Better Engineering of the Future

This year’s celebrations, organized in cooperation with the Warsaw University of Technology, under the slogan “Let’s build a better engineering of the future”, will also be held on-line on March 4, due to the continuing pandemic. If the situation allows it, a hybrid formula is also possible. The program of the anniversary event includes many interesting speeches emphasizing the contribution of engineers to the development of science, medicine, technology and economy. Inaugural speech by prof. dr hab. Eng. Mariusz Malinowski, Vice-Rector for Science at the Warsaw University of Technology, will be devoted to new technologies in the energy sector as a response to the challenges of the European Green Deal. Important issues will also include the use of breakthrough solutions in the diagnosis and treatment of hearing impaired patients, development of digitization as well as the perspectives of training engineers for the future. There will also be a speech by representatives of the Scientific Circle of Power Engineers at the Warsaw University of Technology.

Virtual Event Details

https://not.org.pl/

Time

(Friday) 10:30 am - 1:00 pm View in my time

Location

Poland

X
X